Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce Občine Krško

Pravilnik o varnosti otrok Vrtca Krško

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno izobraževalne zavode

Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih