Cenik

Plačila za starše glede na novo osnovo in dodatni popust za čas od 1.9.2020 dalje

Navedena plačila veljajo samo za občane občine Krško, ki imajo otroke vključene v enega izmed vrtcev občine Krško

1. Starostna skupina 1-3let.
Ekonomska cena: 608,59€.
Osnova za plačilo staršev: 543,99 € (Ekonomska cena -1. olajšava)
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NORP v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi olajšave (-30%)
1. (0%) 0 € 0 €
2. (10%) 54,40 € 38,08 €
3. (20%) 108,80 € 76,16 €
4. (30%) 163,20 € 114,24 €
5. (35%) 190,40 € 133,28 €
6. (43%) 233,92 € 163,74 €
7. (53%) 288,31 € 201,82 €
8. (66%) 359,03 € 251,32 €
9. (77%) 418,87 € 293,21 €
2.Kombinirana skupina.
Ekonomska cena: 490,71€.
Osnova za plačilo staršev: 451,93 € (Ekonomska cena -1. olajšava)
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NORP v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi olajšave (-30%)
1. (0%) 0 € 0 €
2. (10%) 45,19 € 31,64 €
3. (20%) 90,39 € 63,27 €
4. (30%) 135,58 € 94,91 €
5. (35%) 158,18 € 110,72 €
6. (43%) 194,33 € 136,03 €
7. (53%) 239,52 € 167,67 €
8. (66%) 298,27 € 208,79 €
9. (77%) 347,99 € 243,59 €
3.Starostna skupina 3 – 4 let.
Ekonomska cena: 451,18€.
Osnova za plačilo staršev: 432,36€ (Ekonomska cena -1. olajšava)
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NORP v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi  olajšave
1. (0%)  0 € 0 €
2. (10%) 43,24 € 30,27 €
3. (20%) 86,47 € 60,53 €
4. (30%) 129,71 € 90,80 €
5. (35%) 151,33 € 105,93 €
6. (43%) 185,91 € 130,14 €
7. (53%) 229,15 € 160,41 €
8. (66%) 285,36 € 199,75 €
 9. (77%) 332,92 € 233,04 €
4. Starostna skupina 3-6let.
Ekonomska cena: 425,38€.
Osnova za plačilo staršev: 395,70€ (Ekonomska cena -1. olajšava)
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NOPR v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi olajšave (-30%)
1. (0%) 0€ 0 €
2. (10%) 39,57 € 27,70 €
3. (20%) 79,14 € 55,40 €
4. (30%) 118,71 € 83,10 €
5. (35%) 138,50 € 96,95 €
6. (43%) 170,15 € 119,11 €
7. (53%) 209,72 € 146,80 €
8. (66%) 261,16 € 182,81 €
9. (77%) 304,69 € 213,28 €
  1. olajšava ja znesek med ekonomsko ceno Vrtca Krško in anjnižjo ekonomsko ceno vrtca v Občini Krško in jo krije občina.

Za občane, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, veljajo ekonomske cene programov. V kolikor ima katera občina kakšno olajšavo, je ta ustrezno upoštevana na računu.

PLAČILO V PRIMERU ODSOTNOSTI OTROKA
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od plačila odšteje znesek za prehrano (sorazmerni del, glede na plačilni razred) – za vsak dan odsotnosti.


PLAČILO V PRIMERU DALJŠE ODSOTNOSTI OTROKA ZARADI BOLEZNI

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki traja nepretrgoma  tri tedne ali več (najmanj 21 koledarskih dni), se za čas odsotnosti otroka obračuna 50% plačila, znižanega za znesek prehrane.

Opozorilo: Za uveljavljanje navedenega 50% popusta v primeru bolezni, morajo starši predložiti zdravniško potrdilo. Obrazce, ki se uporabljajo kot zdravniška potrdila lahko dobijo starši na spletni strani Vrtca Krško: www.vrtec-krsko.si ali v upravi vrtca. Potrditi pa jih mora otrokov zdravnik (obrazce imajo ponavadi tudi v ambulanti).

Zdravstveni dom zaračuna izdajo potrdila 6,00 €.

 

ODSOTNOST OTROK V ČASU POLETNIH POČITNIC

V času poletnih počitnic (v času od 1.junija do 30.septembra) lahko starši uveljavljajo rezervacijo in sicer za neprekinjeno odsotnost najmanj en mesec in največ dva meseca.
V času rezervacije plačajo starši 25% plačila.
Rezervacijo morajo starši vnaprej pisno napovedati.

!! POZOR !!

Zmanjšano plačilo vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni in v času rezervacij, velja le za starše, ki jim odločbo o višini plačila izda Center za socialno delo Krško. Tudi navedeni cenik velja le za otroke iz občine Krško.

 

!! PLAČILO OPOMINA!!

Staršem, ki ne poravnajo plačila oskrbnine v zahtevanem roku, vrtec izda OPOMIN. Prvi opomin je brezplačen, drugi opomin znaša 2,73 €, tretji opomin je pred tožbo in znaša 4,33 €. Velja do spremembe.

 
 
 
Dostopnost