NOVO – Vloga za vpis za šolsko leto 2024/2025 (word)

NOVO – Vloga za vpis za šolsko leto 2024/2025 (pdf)

Vloga za vpis v vrtec 2023/2024

Obrazec za način plačila vrtca

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Obrazec za izpis otroka iz vrtca

Obrazec zdravniško potrdilo

Obrazec zdravniško potrdilo PDF

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka