NOVO – Vloga za vpis v vrtec 2023/2024 (word)

NOVO – Vloga za vpis v vrtec 2023/2024 (PDF)

Obrazec za način plačila vrtca

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Obrazec za izpis otroka iz vrtca

Obrazec zdravniško potrdilo

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka