Kontakti

Uprava Vrtca Krško

(tajništvo, računovodstvo, svetovalna služba, organizator prehrane):

Ravnatelj: Dušan Tomažin, univ.dipl.psih.

Pomočnica ravnatelja: Sonja Praprotnik, prof. ped. in soc.

ENOTE

CICIBAN:

 • C1 + C2 tel.: 030 714 330
 • C3 + C4 tel.: 030 714 331
 • C5+C6+C7 tel.: 030 714 332
 • RO tel.: 030 714 333
 • C9+C10 tel.: 030 714 334
 • C11+C12 tel.: 030 714 335
 • C13+C14 tel.: 030 714 336

PRAVLJICA:

 • tel.: 030 720 007 (igralnici v pritličju)
 • tel.: 030 720 008 (igralnici v nadstropju)

KEKEC:

 • tel.: 030 720 003

MURENČEK:

 • tel.: 030 720 009

TONČEK:

 • tel.: 030 720 005 (starejša skupina)
 • tel.: 030 720 141 (mlajša skupina)

GRIČ:

 • tel.: 030 720 006