Enota_PRAVLJICA

V enoti Pravljica so 4 skupine, ena skupina prvega starostnega obdobja, ena kombinirana skupina in dve skupini od 3 do 6 let. Starejši skupini enote Pravljica bosta kot obogatitev vnašali v svoje delo elemente Regio Emilia pedagogike.

Enota Pravljica se nahaja v neposredni bližini Valvasorjeve knjižnice, Občine Krško, Dvorane v parku, Mestnega muzeja in ostalih kulturnih ustanov, katere bodo otroci med letom večkrat obiskali.