V Vrtcu Krško bo potekal letni vpis otrok v programe predšolske vzgoje

za šolsko leto 2024/25 od 1.3. do 15.3.2024.

Starši lahko vpišete otroke v enote:

  • CICIBAN (centralna enota pri OŠ), Prešernova cesta 13, Krško, posl. čas 5.30 – 17.00;
  • KEKEC (pri ribniku), Delavska 10, Krško, posl. čas. 6.30 – 16.00;
  • GRIČ, Gubčeva 6, Krško, posl. čas. 6.30 – 15.30;
  • PRAVLJICA (pri Valvasorjevi knjižnici), Bohoričeva 1, Krško, posl. čas.
    6.00 – 16.30;
  • MURENČEK na Zdolah, posl. čas 6.00 – 16.00;
  • TONČEK v Dolenji vasi, posl. čas 6.00 – 15.30.

Pomembno je, da starši oddate vlogo v času razpisa, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2024/2025 boste svojega otroka dejansko vključili v vrtec.

V prvi fazi bodo obravnavane vloge, ki bodo potrebovale vpis do 28.2.2025, nato pa tudi vloge za sprejem po 1.3.2025.

Vloge, oddane po razpisnem roku (po 15.3.2024), bodo obravnavane le v primeru, če bo v vrtcu še prosto mesto.

Prijavni obrazec je na voljo na spletni strani občine Krško www.krsko.si  in na spletni strani Vrtca Krško pod rubriko Obrazci. Na željo staršev lahko vrtec pošlje obrazec za vpis tudi po pošti.

Vloge lahko oddate v upravi vrtca ali pošljete po priporočeni pošti na naslov: Vrtec Krško, Prešernova cesta 13, 8270 Krško.

Za dodatne informacije pokličite na 07/62 05 402 ali pišite na sonja.praprotnik1@guest.arnes.si.

Ob vpisu v vrtec vas želimo seznaniti, da od oktobra 2020 velja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih bolezni in je za sprejem v vrtec obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (51.a člen).