4.6.2021 – C6 – Matematika v vrtcu

V preteklih tednih smo se v našem oddelku najbolj posvetili matematiki in preko nje integrirali še ostala razvojna področja. Ja, matematika v vrtcu je zeloooo zanimiva, zabavna in obsežna.

Za začetek je otroke presenetila nova škatla. Kakšna je? Rumena, rdeča, zelena, modra – pisana, barvna. Pa smo jo poimenovali BARVNA ŠKATLA in ta nam je nudila ogromno izzivov.

Vsak otrok si je izbral obroček in skušal poimenovati barvo. Na ta način smo preverili poznavanje osnovnih barv in to znanje utrdili ali nadgradili.

Barvni obroček je vsak priredil na ustrezno barvno podlago, zelo dobro nam je šlo.

Iz obročkov enake barve so otroci gradili stolpe in tako ob utrjevanju barv spoznavali še višine (nizek / visok stolp).

Seveda pa so se otroci soočali tudi z vzročno-posledičnim odnosom: ko je stolp previsok, se podre … zato smo dodali stojalo in se brez težav posvetili barvam in višinam.

»Ups, ni prav.« Otroci so se opozarjali kar sami med seboj.

Nov izziv: barvne obročke kotalimo do prave barve (avto v garažo).

Osnovnim barvam smo med igro dodajali še druge, jih poimenovali in tako spoznavali nove barve.

Vključili smo nove elemente za igro – ceste; to je bilo otrokom še posebej zabavno in večkrat so pozabili, da gre rdeči obroček (avto) le v rdečo garažo, ampak so otroci kmalu popravljali drug drugega.

Barve smo utrjevali tudi preko risanja z barvicami, saj sva bili vzgojiteljici radovedni, katero barvo otroci uporabljajo.

Barvam smo dodali like, tiste osnovne (krog, trikotnik in kvadrat). Vsak si je izžrebal svojega (to igro imajo naši otroci izredno radi – gre za pričakovanje, ki se vidi na obrazih), lik smo skupaj (nekateri že sami) poimenovali in otroci so like priredili v hišico likov.

Nato smo sklenili, da like poslikamo (čopič in barva), in sicer si je vsak sam izbral barvo za posamezne lik – torej ista skupina likov ima isto barvo.

Z liki so se otroci prosto igrali, ob tem sva vzgojiteljici poizvedovali barve in imena likov ali pa sva midve povedali barvo in lik in je otrok potrdil ali popravil izjavo. Like so otroci sestavljali v celote, lahko po šablonah ali prosto po domišljiji.

Spoznali smo pesmico o pajacku (Krica kraca) in iz likov sestavili pajacka.

Otroci so ustvarjali s prstnimi barvami, pri čemer smo krepili taktilne zaznave, kooordinacijo oko-roka in tudi kognitivne sposobnosti, saj smo se dogovorili, da ena barva ne prekrije druge, da dovolimo vsaki barvi, da zasije v svoji lepoti.

Barvam in likom smo dodali še čustva in tako so otroci preko igre upoštevali tri lastnosti in pravilno prirejali – ni lahko, a naši otroci večinsko zmorejo. Obe vzgojiteljici sva ponosni nanje in veseli, da smo dosegli velike premike na matematičnih ravneh.

Seveda pa brez igre na prostem ne gre – tudi zunaj lahko iščemo in prepoznavamo barve. Kaj vse nam ponuja narava …

Zapisala: Branka Bibič, dipl. vzg. predš. otrok

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost