8.10. – P2 – Z gibanjem do veselja

V vrtcu posebno pozornost namenjamo gibanju, ki je zelo pomembno za zdrav celostni razvoj otroka. Otroku daje občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja. Otrok z gibanjem zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša kaj zmore, se veseli svojih napredkov, gradi zaupanje v svoje telo, v svojo samopodobo, raziskuje, spoznava svet okrog sebe, razvija občutek za ritem, hitrost, dojema prostor in čas…

Zelo radi se igrajo rajalne igre, pogosto se igramo Belo lilijo in Ringa raja ter seveda plešemo. Pri teh dejavnostih še posebej razvijajo zavedanje o drugih otrokih, odraslih in občutek deljenja prostora z drugimi, spoznavajo pomen sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti ter pravil.

Svoje ravnotežje, sposobnost reguliranja mišic, občutek za dotik ter globinsko-prostorsko zaznavanje, razvijanje telesne moči, natančnosti, vzdržljivosti, osvajanje koordinacije in orientacije pa otroci razvijajo na različnih poligonih, kot jih postavljamo na naši terasi.

Gibanje otroka v predšolskem obdobju pomembno spodbuja razvoj povezav (sinaps) med živčnimi celicami (nevroni) s tem pa spodbuja razvoj in izkoristek možganov. Več, ko je ustvarjenih povezav med živčnimi celicami, bolj so te prehranjene in boljši je pretok informacij med njimi. To pa neposredno povečuje sposobnost učenja in vpliva na razvoj govora.

Kadar gibanje povežemo z naravo, kot so sprehodi po parku, otroci prejmejo veliko svežega kisika, učijo se novih pravil in med sabo sodelujejo, saj sicer naša “biba” ne more hoditi.

Gibanje za otroka pomeni tudi sprostitev napetosti in čustev. Nasprotno pa je gibalna neizživetost  pogosto vzrok za otrokov nemir, nerodnost in nesigurnost, kar pogosto vodi v težave s pozornostjo, vztrajnostjo, vedenjske težave, težave na govornem področju…

 

Zapisala: Anita Amrit Vimpolšek

 

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost